Jouw zaak opstarten

Wil je een zaak opstarten maar weet je niet goed waar te beginnen? Dan ben je bij Online Boekhouders aan het juiste adres. Wij helpen je met de opstart van je zaak, is het nu een eenmanszaak of een vennootschap.

Weet je niet welke ondernemingsvorm te kiezen? Dan helpen wij je hier graag ook bij.

Welke ondernemingsvorm kiezen?

Welke ondernemingsvorm moet ik kiezen?

De keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap is een cruciale beslissing voor elke startende ondernemer. Beide structuren hebben hun eigen voor- en nadelen, die afhangen van jouw specifieke noden, ambities en risicoprofiel. Hieronder kort de essentiële verschillen om je te helpen een weloverwogen keuze te maken.

1. Rechtspersoonlijkheid:

 • Eenmanszaak: Jijzelf en je zaak zijn één. Dit betekent dat je persoonlijk aansprakelijk bent voor alle schulden en verplichtingen van de onderneming. Je privévermogen en zakelijk vermogen zijn niet gescheiden.
 • Vennootschap: De vennootschap is een aparte juridische entiteit, los van jou als individu. Dit zorgt voor beperkte aansprakelijkheid: enkel het vermogen van de vennootschap staat op het spel, niet jouw privébezittingen.

2. Oprichting en Formaliteiten:

 • Eenmanszaak: De opstart is eenvoudig en vereist minimale formaliteiten. Je kunt vaak al starten met een eenvoudige registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gevolgd door de aanvraag van je BTW-nummer.
 • Vennootschap: De oprichtingsprocedure is complexer en vereist meer formaliteiten, zoals het opstellen van statuten, de benoeming van een bestuurder en publicatie in het Belgisch Staatsblad. Er zijn ook meestal notariskosten verbonden.

3. Fiscaliteit:

 • Eenmanszaak: De inkomsten van je eenmanszaak worden beschouwd als jouw persoonlijke inkomsten en belast in de personenbelasting. Je betaalt dus progressieve tarieven, die kunnen oplopen tot 50%.
 • Vennootschap: De vennootschap betaalt vennootschapsbelasting op haar winst, momenteel aan een tarief van 25%. Dit kan een fiscaal voordeel opleveren, zeker als je hoge winsten verwacht.

4. Sociale Zekerheid:

 • Eenmanszaak: Als zelfstandige ben je verplicht aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Je betaalt zelfstandigenbijdragen die recht geven op sociale voordelen zoals ziektekostenverzekering en pensioen.
 • Vennootschap: Je kan als zaakvoerder of bestuurder van de vennootschap loon uitkeren aan jezelf. Hierop betaal je dan sociale bijdragen en belastingen. Daarnaast betaalt de vennootschap zelf ook vennootschapsbijdrage.

5. Overdracht en Stopzetting:

 • Eenmanszaak: De overdracht van een eenmanszaak is doorgaans complex en vereist vaak de toestemming van schuldeisers. Stopzetting is eenvoudiger, maar er zijn nog steeds formaliteiten te vervullen.
 • Vennootschap: Aandelen van een vennootschap zijn overdraagbaar, wat de overdracht vereenvoudigt. De vennootschap kan ook op een formele manier ontbonden en vereffend worden.  Echter, hiervoor is vaak tussenkomst van een bedrijfsrevisor of notaris van toepassing.

Conclusie:

De keuze tussen een eenmanszaak en een vennootschap hangt af van verschillende factoren, zoals je risicoprofiel, de verwachte omzet, je plannen voor groei en de nood aan samenwerking met anderen. Contacteer ons gerust zodat we je kunnen helpen bij je keuze.

Naast de bovenstaande punten, zijn er nog andere factoren die je kan overwegen:

 • Kosten: De oprichting en exploitatie van een vennootschap brengt doorgaans hogere kosten met zich mee dan een eenmanszaak, door de complexere administratie en verplichte boekhouding.
 • Flexibiliteit: Een eenmanszaak biedt meer flexibiliteit in de werking en besluitvorming. In een vennootschap zijn er meer formele regels en procedures te volgen.
 • Imago: Een vennootschap kan een professionelere uitstraling hebben en meer vertrouwen wekken bij klanten en partners.

Welke rechtsvorm je ook kiest, het is belangrijk om je goed te informeren en de nodige stappen te ondernemen om je zaak op een wettelijke en correcte manier te structureren.

Online Boekhouders helpt je graag bij je keuze!

 


Bekijk ook onze andere diensten